Loading... 

등록금

처음으로 >Foreign Students >등록금

2019학년도 1학기 학부 및 대학원 재학생(복학예정자 포함) 등록 안내

  2019학년도 1학기 학부 및 대학원 재학생(복학예정자 포함) 등록금 기간을 아래와 같이 안내하오니 해당 등록기간에 납부하시기 바랍니다.

   

  1. 등록기간 및 장소

  기 간 : 2019. 02. 18() ~ 02. 21()

  장 소 : 국민은행, 농협은행, 하나은행 전 지점

  대 상 : 학부 및 대학원 재학생, 복학예정자, 학점등록자 등

  고지서 발송 : 2019. 02. 07() 이후

  고지서 출력 : 2019. 02. 11() 13:00부터

  고지서 인터넷 출력 : 클릭 (학부생만 가능)

  https://unihints.hannam.ac.kr/haksa/portal_home.jsp?goTo=deungrok

  대학원 고지서는 각 대학원에 문의

   


2019学年第1学期本科及研究生在学生(包括复学预定者)报名通知

 

20​19学年第一学期的本科及研究生院在学生(包括复读预定者)的学费缴纳期间如下,请在相应期间缴纳.

 

1. 学费缴纳期间及银行

      ​

 • 期间 : 2019. 02. 18(周一) ~ 02. 21(周四)

 • 银行 KB国民银行, 农协韩亚银行 全支店

  ▲  对象 : 本科及研究生院在学生,复学预定者,学分登记者等

  学费缴纳通知 : 2018. 02. 07(周四) 以后   

  学费单打印: 2018. 02. 11(周一) 13:00~

  学费单网络打印 : 点击一下连接 (仅限本科生)

  https://unihints.hannam.ac.kr/haksa/portal_home.jsp?goTo=deungrok

  研究生院通知书请咨询各研究生院

 Hướng dẫn đóng học phí học kì 1 năm 2019 dành cho sinh viên đại học và cao học.

 

Thời gian đóng học phí học kì 1 năm 2019 được thông báo theo lịch dưới đây, vui lòng đóng học phí theo thời gian bên dưới.

 

1. Thời gian đóng học phí và địa điểm

 

Thời gian : 18. 02. 2019 (Thứ 2) ~ 21. 02 (Thứ 5)

 

Địa điểm : Toàn bộ chi nhánh ngân hàng Kookmin, Nonghuyp, Hana

 

Đối tượng : Sinh viên đại học và cao học, sinh viên đăng kí tín chỉ

 

Chuyển giấy thông báo : Sau ngày 07. 02. 2019 (Thứ 5)

 

In giấy thông báo : 11. 02. 2019 (Thứ 2), từ 13:00

 

In giấy thông báo qua internet : Click (Chỉ sinh viên đại học)

 

https://unihints.hannam.ac.kr/haksa/portal_home.jsp?goTo=deungrok

 

Giấy báo cao học vui lòng liên hệ các phòng cao học